Informacja zawodowa - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Nagłówek

Informacja zawodowa

Jest to forma pomocy kierowana do osób, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych.
Informacja zawodowa jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, która może być świadczona w formie indywidualnej i grupowej.
Doradca zawodowy, w procesie doradczym, wykorzystuje informację zawodową związaną ze światem pracy, która może zostać wykorzystana w procesie planowania kariery zawodowej, włączając w to wiadomości z zakresu edukacji i zatrudnienia, a także informacje psychospołeczne związane z pracą, np. dostępności szkoleń, charakteru pracy i statusu pracownika w różnych zawodach.
 

Informacja zawodowa udzielana jest osobom zainteresowanym z zakresu:

 • informacji o podstawowych usługach i instrumentach rynku pracy,
 • informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy,
 • informacji o możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych, o zawodach, szkołach, instytucjach szkoleniowych
 • informacji na temet możliwości otworzenia własnej działalności gospodarczej
 • informacji o oczekiwaniach pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych wymaganych od kandydatów do pracy
 

W sali informacji zawodowej znajdziesz:

 • zbiory informacji w postaci katalogów, czasopism, przewodników i ulotek,
 • materiały informacyjne pomocne w poszukiwaniu pracy,
 • filmy zawodoznawcze,
 • teczki informacji o zawodach,
 • Klasyfikację Zawodów i Specjalności wraz z opisem
 • udostępniamy również komputer z dostępem do Internetu
Załączniki
WYKAZ ZAWODOWYCH INFORMACJI GRUPOWYCH, PLANOWANYCH DO REALIZACJI W I KWARTALE 2018R..docx (docx, 39 KB)
WYKAZ ZAWODOWYCH INFORMACJI GRUPOWYCH, PLANOWANYCH DO REALIZACJI W II KWARTALE 2018R (2).doc (doc, 86 KB)
WYKAZ ZAWODOWYCH INFORMACJI GRUPOWYCH, PLANOWANYCH DO REALIZACJI W III KWARTALE 2018R..doc (doc, 87 KB)
WYKAZ ZAWODOWYCH INFORMACJI GRUPOWYCH, PLANOWANYCH DO REALIZACJI W IV KWARTALE 2018R..doc (doc, 87 KB)
WYKAZ ZAWODOWYCH INFORMACJI GRUPOWYCH, PLANOWANYCH DO REALIZACJI W I KWARTALE 2019R.doc (doc, 86 KB)
WYKAZ ZAWODOWYCH INFORMACJI GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W II KWARTALE 2019R.doc (doc, 88 KB)
WYKAZ ZAWODOWYCH INFORMACJI GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W III KWARTALE 2019R.doc (doc, 88 KB)
WYKAZ ZAWODOWYCH INFORMACJI GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W IV KWARTALE 2019R.doc (doc, 88 KB)
WYKAZ ZAWODOWYCH INFORMACJI GRUPOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W I KWARTALE 2020R..doc (doc, 87 KB)
Wykaz informacji grupowych planowanych do realizacji w II kwartale 2020r..doc (doc, 88 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę