Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
W chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu nie prowadzi żadnych naborów w ramach Programów i Projektów

W chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu nie prowadzi żadnych naborów w ramach  Programów i Projektów.

1. PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004 - 2007  W latach 2004-2007 Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zrealizował projekty współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w których działania skierowane były do osób znajdujących sie w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kwalifikacje tych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę