Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Jednorazowe środki z PFRON na podjęcie działalności dla osób niepełnosprawnych
  •   Staże
  •   Staże dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
  •   Bon na zasiedlenie
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Wsparcie w zatrudnieniu w powiecie kaliskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

                                      „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży" – projekt pilotażowy Projekt pilotażowy „Czas na Młodych" ma na celu powstanie kompleksowego punktu doradztwa dla młodzieży, który działa w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, ul. Stanisława Staszica...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę