Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Nagłówek

Aktualności

 • Rozliczenie dofinansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej

  Przypominamy, że zgodnie z §3 ust. 1 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników  Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa i Kościelna osoba prawna...

 • AFAZ.553.20.2020.WM - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia:  „Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. E do C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla przewozu rzeczy" wybrał: Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Olejnik Emilianów...

 • AFAZ.553.22.2020.WM - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia „ Kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem...

 • AFAZ.553.21.2020.WM - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia „ Kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem...

 • NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU DOFINANSOWANIA DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu z dniem 06 sierpnia 2020r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej

 • Pracodawco szukasz pracownika - skorzystaj z prac interwencyjnych

                                                  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

 • Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu rozpoczyna z  dniem 05 sierpnia 2020 r. nabór wniosków o udzielenie  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:   W ramach programu, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy w związku z COVID - 19 ...

 • AFAZ.553.20.2020.WM - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia  „Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. E do C i kwalifikacji...

 • Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie robót publicznych

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu  z dniem 31 lipca 2020 r.  rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych dla 30 osób bezrobotnych, w tym: dla 20 osób bezrobotnych zamieszkałych w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz ...

 • Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu  z dniem 31 lipca 2020 r.  rozpoczyna nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego dla 30 osób bezrobotnych, w tym: dla 25 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Kaliszu, z którymi w 2020r. rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 653 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę