Skład Rady - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Nagłówek

Skład Rady

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu w kadencji 2017-2021

Krzysztof Nosal

Starosta Powiatu Kaliskiego - Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy

Irena Cicha

Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu

Mirosław Józef
Gabrysiak

Radny Miasta Kalisza

Jolanta Łaźniak

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu

Bernard Niemiec

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa w Kaliszu

Tomasz Rogoziński

Urząd Miasta Kalisza - Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy

Roman Różalski

Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Kaliszu

Zbigniew Słodowy

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Długosz Królewski" - Brzeziny

Grazyna Wesołowska

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Rada Międzypowiatowa OPZZ w Kaliszu

Stanisław Żychliński

Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców w Kaliszu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę