Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


COVID-19 Bezrobotni COVID-19 Przedsiębiorcy
Jeżeli chcesz uzyskać informację 
o rejestracji osób bezrobotnych
zadzwoń pod nr 
tel. 62 76 89 740 lub 62 76 89 715
Jeżeli chcesz uzyskać informację
o pomocy dla pracodawców
w związku z wprowadzeniem tarczy antykryzysowej COVID-19
zadzwoń pod nr tel. 62 76 89 729 lub 62 76 89 733

Informujemy, że od dnia 29 maja 2020r. dokumenty złożone osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu przyjmowane będą do godziny 15:30.


Aktualności publikowane przez urząd.
 • INFORMACJA

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu. W ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 na dzień 31 maja 2020r. udzielono wsparcia 10 407 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na łączna kwotę: 42 728 687,00 zł, dzięki czemu utrzymano 8 698 działalności gospodarczych i miejsc pracy.

 • Informacja w sprawie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

  Informacja w sprawie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Tut. Urząd Informuje, iż z dniem 29 maja br. zakończył się nabór wniosków   o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą...

 • Zasady pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

  Zasady pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce zmieniają się zasady pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Wprowadzony został zakaz swobodnego wstępu interesantów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można zrealizować...

 • AFAZ.553.13.2020.AKo - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia    „Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. D i...

 • AFAZ.553.12.2020.WM - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia:  „Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. D i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej dla przewozu osób" wybrał: ODZ Kaźmierczak Jacek Woźniak ul....

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz

tel. +48 62 768 97 00, +48 62 766 89 40,
fax. +48 62 768 97 90
e-mail: poka@praca.gov.plsekretariat@pup.kalisz.pl,
NIP: 618-10-32-282
REGON: 250057093

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę