Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


INFORMUJEMY, ŻE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KALISZU
OD DNIA 21.10.2020r. W GODZ. 12:15 – 13:00 OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE PRZERWA W PRACY URZĘDU.
 
OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZ.:
8:00 – 12:15 ORAZ 13:00 – 15:30

 

Informacja dotycząca umorzenia pożyczek w ramach Tarczy Antykryzysowej

Informujemy, że od dnia 29 maja 2020r. dokumenty złożone osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu przyjmowane będą do godziny 15:30.

Aktualności publikowane przez urząd.
 • AFAZ.553.64.2020.AKo - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia:   „Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla przewozu rzeczy"    wybrał: Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Olejnik ...

 • AFAZ.553.63.2020.WM - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia:  „Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. E do C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla przewozu rzeczy" wybrał: ODZ Kaźmierczak Jacek Woźniak ul. Rzemieślnicza 4/2...

 • INFORMACJA O ORGANIZACJI PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KALISZU

  W związku z trwającym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów, jak również pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie tylko w uzasadnionych przypadkach. Obsługa interesantów dotyczyć będzie rejestracji osób...

 • AFAZ.553.68.2020.AU - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia „ Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. C i...

 • AFAZ.553.62.2020.AU - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia: „K urs sprzedawcy"   wybrał: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Centrum Kształcenia w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A 62-800 Kalisz   ...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz

tel. +48 62 768 97 00, +48 62 766 89 40,
fax. +48 62 768 97 90
e-mail: poka@praca.gov.plsekretariat@pup.kalisz.pl,
NIP: 618-10-32-282
REGON: 250057093

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę