Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


 • Uwaga ważna informacja dla podmiotów ubiegających się o przyznanie mikropożyczki

  Według  stanowiska  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy celem mikropożyczki jest utrzymanie w zatrudnieniu pracowników dlatego też: o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców nie może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, który :   nie zatrudniał pracowników na dzień 29 lutego br.    Ponadto...

 • OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KALISZU

  OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KALISZU   Informujemy, że od dnia 06 kwietnia 2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu pracował będzie w dwóch zmianach tj. od godz. 6:00 do 12:00 , od godz. 13:00 do 19:00 .   Informujemy również, że obsługa interesantów odbywać się będzie : od godz. 7:00 do ...

 • Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS

  Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii...

 • Dotyczy Naboru wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z dnia 01.04.2020 r.

  UWAGA!!! Do wniosków  o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców  składanych w wersji papierowej i przekazywanych do Urzędu za pośrednictwem placówki pocztowej lub osobiście w Urzędzie  poprzez pozostawienie w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka podawcza umieszczona w holu budynku klatka A), należy dołączyć podpisaną...

 • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy

  Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o którym mowa na naszej stronie https://kalisz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza (dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę) jest realizowane przez Wojewódzki Urząd...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz

tel. +48 62 768 97 00, +48 62 766 89 40,
fax. +48 62 768 97 90
e-mail: poka@praca.gov.plsekretariat@pup.kalisz.pl,
NIP: 618-10-32-282
REGON: 250057093

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę