Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

#PomagamUkrainie

Aktualności

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bezrobotnemu bonu na zasiedlenie

  Z dniem 20 grudnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu kończy ogłoszony w dniu 19 grudnia 2017r nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu bonu na zasiedlenie. W dniu 19 grudnia 2017r. wpłynął do tut. Urzędu  1 wniosek o przyznanie bezrobotnemu bonu na zasiedlenie, który zostanie zrealizowany w ramach programu...

 • Nabór wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 1 osoby zamieszkałej na terenie wiejskim

  Powiatowy Urząd Pracy  w Kaliszu  ogłasza nabór wniosku dla 1 osoby bezrobotnej o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi „Aktywizacja i zatrudnienie" . Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie wraz z wymaganymi załącznikami może być złożony w...

 • Projekt ,,Aktywny na rynku”

      Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje o realizacji projektu , ,Aktywny na rynku" przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Ostrowa Wielkopolskiego . Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących teren powiatu kaliskiego (bez miasta Kalisz ), bezrobotnych lub biernych...

 • Projekt ,,Nowe kwalifikacje na nowy start”

          Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje o realizacji projektu , ,Nowe kwalifikacje na nowy start" przez fundację ,,Barwy ziemi" z Olszanki (woj. lubelskie) . Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących teren woj. wielkopolskiego, zwolnionych z...

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Z dniem 14 grudnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu kończy nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu bonu na zasiedlenie. Dotyczy naboru ogłoszonego w dniu 08 listopada 2017 r. Wnioski złożone po 13 grudnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.  

Wyświetlanie 1 526 - 1 530 z 1 583 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Wsparcie w zatrudnieniu w powiecie kaliskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

                                      „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży" – projekt pilotażowy Projekt pilotażowy „Czas na Młodych" ma na celu powstanie kompleksowego punktu doradztwa dla młodzieży, który działa w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, ul. Stanisława Staszica...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Wsparcie w zatrudnieniu w powiecie kaliskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

                                      „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży" – projekt pilotażowy Projekt pilotażowy „Czas na Młodych" ma na celu powstanie kompleksowego punktu doradztwa dla młodzieży, który działa w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, ul. Stanisława Staszica...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz

tel. +48 62 768 97 00, +48 62 766 89 40,
fax. +48 62 768 97 90
e-mail: poka@praca.gov.plsekretariat@pup.kalisz.pl,
NIP: 618-10-32-282
REGON: 250057093

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (/PUPKALISZ/SkrytkaESP)
Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę