Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Nagłówek

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna
pok. 111 Dyrektor - Artur Szymczak 62 768 97 14
pok. 109 Zastępca Dyrektora - Agnieszka Pazdecka 62 768 97 12
pok. 207 Adwokat 62 768 97 57
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
pok. 125 Kierownik CAZ 62 768 97 29
pok. 206 Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy 62 768 97 39
pok. 118 Roboty publiczne, prace interwencyjne,
prace społecznie użyteczne,
Program Aktywizacja i Integracja,
dofinansowanie dla pracodawców  i organizacji pozarządowych  w ramach Tarczy antykryzysowej     
 
62 768 97 17
pok. 119 Rozliczenie robót publicznych, prac interwencyjnych,
prace społecznie użytecznych,
Program Aktywizacja i Integracja,
dofinansowanie dla pracodawców i organizacji pozarządowych w ramach Tarczy antykryzysowej 
 
62 768 97 26
pok. 122 Staże w miejscu pracy, bony stażowe,
dofinansowanie dla samozatrudnionych
w ramach Tarczy antykryzysowej 
 
62 768 97 23
pok. 208 - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia   
   stanowiska pracy,
- Bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie,
- Dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia
za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia,

W ramach Tarczy antykryzysowej:
- pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, 
- pożyczki dla organizacji pozarządowych,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  dla kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostce 
  organizacyjnej
- dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenie
  działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego
  przedsiębiorcy
62 768 97 61
pok. 210 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  62 768 97 50
pok. 5A Koordynator Referatu Usług Rynku Pracy 62 768 97 31
pok. 3 DORADCY KLIENTA
(zatrudnianie cudzoziemców) 
62 768 97 91
62 768 97 37
pok. 4 DORADCY KLIENTA
(zatrudnianie cudzoziemców)
62 768 97 75
pok. 5 DORADCY KLIENTA
(zatrudnianie cudzoziemców)
62 768 97 30
pok. 102 DORADCY KLIENTA - DORADCY ZAWODOWI 62 768 97 67
pok. 103A DORADCY KLIENTA - Specjaliści ds. rozwoju zawodowego
(szkolenia, przygotowanie zawodowe, studia podyplomowe, pożyczki szkoleniowe, bony szkoleniowe, KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY)
62 768 97 34
pok. 104 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(C, Ć, K, P, S, Ś, W, Ż, Ź) *
62 768 97 32
pok. 105 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(obsługa pracodawców, EURES)
62 768 9760
62 766 1015
pok. 106 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(A, B, G, Ł, M, U)*
62 768 97 27
pok. 107 DORADCY KLIENTA - POŚREDNICY PRACY
(D, E, F, H, I, J, L, N, O, R, T, Y, Z)*
62 768 97 93
OBSŁUGA PROJEKTÓW
pok. 124 Koordynator Referatu Obsługi Projektów 62 768 97 22
pok. 123 Stanowisko ds. programów 62 768 97 19
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
pok. 140 Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń 62 768 97 25
pok. 139 Stanowisko ds. obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy 62 768 97 33
pok. 138a Stanowisko ds. orzecznictwa 62 768 97 41
pok. 135 Stanowisko ds. rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy 62 768 97 15
pok. 137 Stanowisko ds. obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz osób pobierających świadczenia 62 768 97 64
pok. 136 Stanowisko ds. rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy 62 768 97 40
pok. 138 Stanowiska ds. naliczania świadczeń 62 768 97 46
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
pok. 213 Główny Księgowy - Kierownik Działu 62 768 97 51
pok. 214 Stanowisko ds. obsługi księgowości budżetowej 62 768 97 71
pok. 232 Stanowisko ds. obsługi księgowości Funduszu Pracy 62 768 97 42
pok. 233 Stanowisko ds. windykacji 62 768 97 44
pok. 234 Stanowisko ds. obsługi księgowości środków współfinansowanych z UE 62 768 97 63
pok. 235 Stanowisko ds. obsługi ZUS 62 768 97 52
DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY
pok. 211 Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego 62 768 97 53
Informacja Przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń Rp7 62 768 9748
Kancelaria Stanowisko ds. obsługi kancelarii 62 768 9748
pok. 110 Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 62 768 97 11
pok. 113 Stanowisko ds. statystyki 62 768 97 36
pok. 113 Stanowisko ds. informatyki 62 768 97 36
pok. 120 Stanowisko ds. kadr 62 768 9758
pok. 121 Stanowisko ds. zamówień publicznych 62 768 97 16
pok. 212 Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych,
Archiwum zakładowe
62 768 97 54
62 768 97 56
 
*Osoby, których nazwiska zaczynają się na literę

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę