Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Zawartość stron

  1. Maksymalna kwota dofinansowania do szkolenia zorganizowanego w trybie indywidualnym nie może przekroczyć 8.000,00 złotych.
  2. Powiatowy Urząd Pracy przy organizowaniu szkoleń preferował będzie szkolenia indywidualne gwarantujące efektywność zatrudnieniową.
  3. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób bezrobotnych:
  • do których dołączone będzie oświadczenie pracodawcy, gwarantujące zatrudnienie w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia/uzyskaniu uprawnień na okres co najmniej 90 dni),
  • które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą po szkoleniu w ciągu 60 dni po zakończeniu szkolenia/uzyskaniu uprawnień na okres conajmniej 90 dni.
Zasady wydatkowania środków Funduszu Pracy dot. realizacji programów rynku pracy w 2020r.

 
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Małgorzata Wypiorczyk Specjalista ds. rozwoju zawodowego 62 76-89-734  
Anna Urbaniak Specjalista ds. rozwoju zawodowego 62 76-89-734  
Anna Kołaczek Specjalista ds. rozwoju zawodowego 62 76-89-734  
Załączniki
Zasady organizowania i finansowania szkoleń (doc, 157 KB)
Zasady wyboru instytucji szkoleniowej.doc (doc, 86 KB)
Załącznik nr 1 do zasad - oświadczenie pracodawcy.DOC (doc, 33 KB)
Załącznik nr 2 do zasad - karta kandydata.DOC (doc, 75 KB)
Załącznik nr 3 do zasad - Wniosek na szkolenie indywidualne.doc (doc, 109 KB)
Załącznik nr 3a - Wniosek o skierowanie na kurs z PFRON.doc (doc, 54 KB)
Załącznik nr 7 do zasad-Wniosek o refundację kosztów przejazdu na szkolenie.doc (doc, 47 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę