Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Nagłówek

Aktualności

AFAZ.553.61.2018.WM - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia  „ Kurs obsługi wózków jezdniowych...

Praca dla seniora

W związku z rosnącym zainteresowaniem emerytów ponownym wejściem na rynek pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zachęca pracodawców do skorzystania  z  doświadczenia i potencjału zawodowego tej grupy osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako poszukujący pracy. Do zalet zatrudnienia Seniorów można zaliczyć...

AFAZ.553.60.2018.AKo - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia:   „Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla przewozu rzeczy"    wybrał: Ośrodek Szkoleniowy „OSK Pawlak" ...

AFAZ.553.59.2018.WM - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia:  „Szkolenie okresowe dla przewozu rzeczy" wybrał: Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Olejnik Emilianów 12 62-840 Koźminek ...

Projekt ,,Siła kwalifikacji !”

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje o realizacji projektu ,,Siła kwalifikacji !" przez firmę Inspires Sp. z o.o.z Ostrowa Wlkp. w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Projekt skierowany jest do osób w wieku od 25-64 lata...

AFAZ.553.60.2018.AKo - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia    „Kurs profesjonalnego kierowcy w...

AFAZ.553.58.2018.AKo - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia:   Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli "    wybrał: Edukator  s.c Ośrodek Szkolenia ul. Dobrzecka 69-79 62-800 Kalisz ...

AFAZ.553.59.2018.WM - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia  „Szkolenie okresowe dla przewozu...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dot. ogłoszenia z dnia 02.03.2018r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że z dniem 09.11.2018r. kończy nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej w odniesieniu do osób w wieku powyżej 30 r.ż.

AFAZ.553.58.2018.AKo - Przedłużenie terminu do składania ofert na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż przedłuża do dnia 07.11.2018r. do godz. 15:30 termin do składania ofert na zapytanie: AFAZ.553.58.2018.AKo – „Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli" ze środków WRPO IV ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 273 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę