Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie informacyjne nt. niemieckiego rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 w dniu 28.02.2019r w godz. 11.00 – 14.00 (sala 03 – parter) odbędzie się spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt - Hille – doradcę EURES z Agentur fur Arbeit...

Nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu z dniem 21.01.2019r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego. W związku z powyższym Urząd zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia  zainteresowane otrzymaniem bonu zatrudnieniowego do  składania wniosków. Termin składania wniosków   od  21.01.2019r....

Zasady wydatkowania środków Funduszu Pracy dot. realizacji programów rynku pracy oraz środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.

Wydatkowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu środków Funduszu Pracy w roku 2019 opierać się będzie o działania zmierzające m.in. do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej programów rynku pracy  przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia efektywności kosztowej. W tym celu: Określa się maksymalny okres ...

Diagnoza zapotrzebowania w 2019r. na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy

Szanowny Pracodawco,                Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu przystępuje do opracowania diagnozy zapotrzebowania w 2019r. na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy. Wyniki diagnozy pozwolą określić oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bezrobotnemu bonu na zasiedlenie w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - „Aktywna wieś” (dotyczy ogłoszenia z dnia 03.09.2018r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu z dniem 28.12.2018r.. kończy nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. Wnioski złożone po 28.12.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - „Aktywna wieś III” (dot. ogłoszenia z dnia 30.10.2018r.).

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że z dniem 28.12.2018r. kończy nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej.

Zakończenie naboru wniosków o organizowanie robót publicznych.

Zakończenie naboru wniosków o organizowanie robót publicznych. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż z dniem 27.12.2018r. kończy nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w ramach programu ,, Aktywna wieś II" ( dotyczy naboru z dnia 17.09.2018r.) Wnioski złożone po 27.12.2018r. nie będą podlegały...

Program Au Pair

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu uprzejmie informuje o możliwości skorzystania z programu edukacyjno - kulturowego, którego kandydaci mają szansę nauki języka i poznania kultury kraju docelowego w zamian za opiekę nad dziećmi rodzin goszczących. Au Pair skierowany jest do osób w wieku 18-27 lat, które chciałyby się opiekować...

24 grudnia 2018r.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 24 grudnia 2018r. będzie dniem wolnym. Zapraszamy w sobotę 22 grudnia 2018r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

WORK w Poznaniu - BEZPŁATNE SZKOLENIA projekt: Kariera od zera!

Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuje o możliwości skorzystania z projektu „ KARIERA OD ZERA! – program wsparcia osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy" , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 294 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę