Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Nagłówek

Aktualności

Europejskie Dni Pracy on-line „Work@PL”

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza polskich pracodawców do udziału w dniu 10 października 2018r. w Europejskich Dniach Pracy on-line organizowanych przez polską sieć EURES. Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie nawiązania kontaktu między polskimi pracodawcami i obywatelami Unii Europejskiej (UE), Europejskiego...

AFAZ.553.47.2018.AKo - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia   „ Kurs profesjonalnego kierowcy w...

AFAZ.553.46.2018.AU - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia: „ Kurs profesjonaln ego kierowc y w zakresie prawa jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej dla przewozu rzeczy "         wybrał: Ośrodek Szkolenia Kierowców ...

Nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych

Nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu z dniem 18.09.2018r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych dla 5 osób bezrobotnych w ramach projektu ,,Aktywna wieś II"- program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (przeznaczony dla mieszkańców gmin...

AFAZ.553.46.2018.AU - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia „ Kurs profesjonaln ego kierowc y w...

AFAZ.553.45.2018.AU - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia: „K urs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych"     wybrał: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Centrum Kształcenia w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2a 62- 800 Kalisz ...

Informacja

W DNIU 07.09.2018r. REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE DO GODZINY 13:30.

AFAZ.553.45.2018.AU - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia „ Kurs opiekuna osób starszych i...

AFAZ.553.44.2018.WM - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia:                                             „Kurs szwacza mebli tapicerowanych" ...

Korekta naboru wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego WRPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż od dnia 05 września 2018r. dokonuje korekty naboru wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego dla osób po 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (IV) " współfinansowanego przez Unię...

Wyświetlanie 1 - 10 z 233 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę