Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Nagłówek

Aktualności

 • Kwota zmniejszająca podatek dochodowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że od 1 stycznia 2023 r. podatnicy zamiast jednego płatnika będą mogli wskazać do trzech płatników, którzy mogą stosować kwotę zmniejszającą podatek. Zgodnie z art. 35 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Powiatowy Urząd Pracy w...

 • Zakończenie naboru wniosków o organizowanie robót publicznych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż z dniem 23.12.2022r. kończy nabór wniosków o organizowanie robót publicznych ( dotyczy naboru z dnia 14.01.2022r.) Wnioski złożone po 23.12.2022r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 • OSTATNIA W TYM ROKU SZANSA NA OTRZYMANIE BONU NA ZASIEDLENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że  posiada jeszcze  środki finansowe pozyskane  z oszczędności na przyznanie bezrobotnemu 1 bonu na zasiedlenie ( w wysokości 5 500,00 zł)   w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (V)" współfinansowanego przez Unię...

 • Job for young people - Praca dla młodych!

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że Europejski Urząd Koordynacji EURES działający w Europejskim Urzędzie ds. Pracy (ELA) w ramach „Europejskiego Roku Młodzieży", którym został ogłoszony przez Komisję Europejską rok 2022, rozpoczął kampanię informacyjną EURES pod nazwą "Job for young people – Praca dla młodych". ...

 • Nowe zadania PUP z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu  informuje, iż od stycznia 2023 r. będzie realizował zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych tj.: przyznawanie...

 • W 2023 r. PUP w Kaliszu nie finansuje badań lekarskich stażystów

  Organizator stażu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia  w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych   zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników. Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X...

 • Zasady wydatkowania środków Funduszu Pracy dot. realizacji programów rynku pracy oraz środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 r.

  Wydatkowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu środków Funduszu Pracy w roku 2023 opierać się będzie o działania zmierzające m.in. na wsparciu przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej  efektywności  zatrudnieniowej.  W tym celu m.in.: Określa się maksymalną...

 • Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego

  Publikacja ma podnieść świadomość osób wyjeżdżających, bądź noszących się z zamiarem wyjazdu do pracy po za granice kraju, w obszarze zagrożeń wiążących się z przestępstwem handlu ludźmi. Spot zawiera komunikat dotyczący numeru telefonu Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi, pod którym...

 • PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ”

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje  o możliwości udziału w programie SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ", realizowanym przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program ten skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz...

 • Projekt „Pomoc dla Ukrainy - doradztwo dla uchodźców i migrantów”

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje o realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu  projektu „Pomoc dla Ukrainy – doradztwo dla uchodźców i migrantów". W ramach ww. projektu w dniu 25 listopada 2022 r. w siedzibie Centrum Integracji Cudzoziemców (Kalisz, ul. Nowy Świat 13) odbędą się z udziałem tłumacza...

Wyświetlanie 1 - 10 z 278 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę