Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program Specjalny Zmotywowani Okres realizacji -  8 listopada 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku. Koszt realizacji Programu Specjalnego – 144 800,00 zł. Głównym celem Programu Specjalnego jest aktywizacja 8 osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Kaliszu....

Program "Czas na pracę" Celem programu jest aktywizacja zawodowa 22 osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi, poprzez: zatrudnienie w ramach robót publicznych na okres do 6 miesięcy. Czas realizacji programu: marzec 2017 - grudzień 2017 Kwota dofinasowania: 302 000,00 zł. Program Regionalny "RAZEM...

„Idziemy do pracy" Okres realizacji -  1 lipca 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku. Koszt realizacji Programu Specjalnego – 181 800,00 zł. Głównym celem Programu Specjalnego jest zaktywizowanie 10 bezrobotnych kobiet objętych III profilem pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Kaliszu. Efektem programu...

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę