Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w KaliszuKOMUNIKAT
W związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów obowiązku pracy zdalnej dla pracowników administracji publicznej,
z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 informuję,
że od 4 listopada 2020r. do 04 grudnia 2020r.
wprowadza się zakaz swobodnego wstępu interesantów
do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

Szczegóły – kliknij tutaj


INFORMUJEMY, ŻE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KALISZU
OD DNIA 21.10.2020r. W GODZ. 12:15 – 13:00 OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE PRZERWA W PRACY URZĘDU.
 

 

Informacja dotycząca umorzenia pożyczek w ramach Tarczy Antykryzysowej

Informujemy, że od dnia 29 maja 2020r. dokumenty złożone osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu przyjmowane będą do godziny 15:30.

Aktualności publikowane przez urząd.
 • AFAZ.553.77.2020.AU - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia: „ Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla przewozu rzeczy "       wybrał: Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman...

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego do 30 roku życia PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu z dniem 16.11.2020r. kończy nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (V)" PO WER  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   ...

 • Zakończenie naboru wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego WRPO V

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ogłasza, iż z dniem 16.11.2020r. kończy nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego dla osób po 30 roku życia w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (V)" WRPO V. Wnioski złożone po 16.11.2020r. nie będą...

 • AFAZ.553.76.2020.AKo - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

    Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia:    „Kurs stylizacji paznokci" wybrał: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Centrum Kształcenia w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A 62-800 Kalisz ...

 • AFAZ.553.77.2020.AU- Zaproszenie do składania ofert na szkolenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia „ Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. C i kwalifikacji...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz

tel. +48 62 768 97 00, +48 62 766 89 40,
fax. +48 62 768 97 90
e-mail: poka@praca.gov.plsekretariat@pup.kalisz.pl,
NIP: 618-10-32-282
REGON: 250057093

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę