Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


 • Zakończenie naboru wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego PO WER V

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ogłasza, iż z dniem 13.11.2019r. kończy nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (V)" PO WER V. Wnioski złożone po 13.11.2019r. nie będą podlegały...

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

    Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu z  dniem 14 listopada  2019r . kończy nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dot....

 • AFAZ.553.63.2019.AKo - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych do realizacji szkolenia:    „Kurs profesjonalnego kierowcy w zakresie prawa jazdy kat. E do C  i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla przewozu rzeczy" wybrał: Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Olejnik ...

 • Pracodawco szukasz pracownika - skorzystaj z prac interwencyjnych

  Pracodawco szukasz pracownika – skorzystaj z prac interwencyjnych                                                   Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nadal trwa nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

 • Bezpłatny projekt „Krok naprzód!”

  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liskowie realizuje projekt „Krok naprzód". Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie...

1. "Aktywna wieś" Celem programu jest aktywizacja zawodowa 31 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, poprzez zatrudnienie na nowo utworzonym stanowisku pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zatrudnienie w ramach robót publicznych do 5 miesięcy, staż do 5 miesięcy oraz...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz

tel. +48 62 768 97 00, +48 62 766 89 40,
fax. +48 62 768 97 90
e-mail: poka@praca.gov.plsekretariat@pup.kalisz.pl,
NIP: 618-10-32-282
REGON: 250057093

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę