Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Zawartość stron

Wnioski o przyznanie dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej składane są w terminie naboru ogłoszonego przez Urząd, z zastrzeżeniem, że wniosek składany jest najwcześniej następnego dnia po dniu rejestracji osoby bezrobotnej w tut. Urzędzie.

Każdorazowo informacja o:
- terminie/terminach,
- sposobie złożenia wniosku,
- adresatach programu lub/i dodatkowych kryteriach naboru wniosków
zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu kalisz.praca.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu

Wnioski złożone poza terminem wskazanym w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP w Kaliszu środków finansowych Funduszu Pracy.

UWAGA !!!    Maksymalna wysokość dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej w 2020 roku wynosi 17.000 zł.

Zasady  wydatkowania środków Funduszu Pracy  dot. realizacji programów rynku pracy oraz środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020r.

Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej określają " Zasady przyznawania  przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej wraz z kosztami pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz procedury obowiązujące w tym zakresie" wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu nr 5/2020 z dnia 14 stycznia 2020r.

Zasady, wniosek oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne do pobrania w siedzibie tut. Urzędu, pokój 210 lub bezpośrednio ze strony internetowej  kalisz.praca.gov.pl

W razie pytań prosimy o kontakt:
 
 Imię i nazwisko  Stanowisko  Telefon
 Agnieszka Sadłowska  Pośrednik pracy - doradca klienta  62 768-97-50
 Agata Bednarczyk  Pośrednik pracy - doradca klienta  62 768-97-50
Załączniki
Wniosek o przyznanie dofinansowania do podjęcia dział. gosp.docx (docx, 74 KB)
Załącznik nr 1 do wniosku -Formularz.xls (xls, 138 KB)
Załącznik nr 1a do wniosku -Formularz rolnictwo (doc, 151 KB)
Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie (doc, 29 KB)
Załącznik nr 3 do wniosku - Oświadczenie poreczyciela (doc, 103 KB)
Załącznik nr 4 do wniosku -Oświadczenie majątkowe (doc, 43 KB)
Zasady przyznawania dofinansowania.doc (doc, 190 KB)
instrukcja wypełniania załącznika nr 1.xls (xls, 141 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę