Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Zawartość stron


Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie składane są w terminie ogłoszonym przez Urząd.


Każdorazowo informacja o:
- terminie / terminach,
- sposobie złożenia wniosku,
- adresatach programu lub / i dodatkowych kryteriach naboru wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu kalisz.praca.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.
 
Warunki przyznawania bonu na zasiedlenie w 2020r. zostały określone w: "Zasadach wydatkowania środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020r."

Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie  w 2020 roku wynosi 6.000 zł.

Zatrudnienie w ramach umowy w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie finansowanego ze środków pochodzących z „algorytmu" lub z tzw. „rezerwy Ministra" może nastąpić :
1) na podstawie stosunku pracy:
a)  w ramach jednej umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) w ramach kilku umów o pracę z których przynajmniej jedna zawarta jest na nie mniej niż ½ etatu,
pod warunkiem osiągnięcia wynagrodzenia w wysokości co najmniej  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz podlegania ubezpieczeniom społecznym.
2)  poprzez podjęcie innej pracy zarobkowej: 
a)  w ramach jednej umowy zlecenie,
b)  w ramach kilku umów zlecenie,
pod warunkiem osiągnięcia przychodu w wysokości co najmniej  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zatrudnienie w ramach umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego może nastąpić jedynie na podstawie stosunku pracy:
1)  w ramach jednej umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2)  w ramach kilku umów o pracę z których przynajmniej jedna zawarta jest na nie mniej niż ½ etatu,
pod warunkiem osiągnięcia wynagrodzenia w wysokości co najmniej  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Szczegółowe zasady przyznawania bonu na zasiedlenie określają " Zasady przyznawania  przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu bonu na zasiedlenie oraz procedury obowiązujące w tym zakresie" wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu nr 3/2020 z dnia 13 stycznia 2020r.

Zasady oraz wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie  dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Urzędu, pokój 208 lub bezpośrednio ze strony internetowej  kalisz.praca.gov.pl
 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Angelika Czerniak   Doradca Klienta - Pośrednik Pracy   62 76-89-761     a.czerniak@pup.kalisz.pl
Załączniki
Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie 2020r..doc (doc, 112 KB)
Załącznik nr 1 do Zasad -Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie.doc (doc, 101 KB)
Załącznik nr 2 do Zasad - Wzór bonu na zasiedlenie.doc (doc, 52 KB)
Załącznik nr 3 (xls, 148 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę