Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Program Specjalny Zmotywowani Okres realizacji -  8 listopada 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku. Koszt realizacji Programu Specjalnego – 144 800,00 zł. Głównym celem Programu Specjalnego jest aktywizacja 8 osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Kaliszu....

„Idziemy do pracy" Okres realizacji -  1 lipca 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku. Koszt realizacji Programu Specjalnego – 181 800,00 zł. Głównym celem Programu Specjalnego jest zaktywizowanie 10 bezrobotnych kobiet objętych III profilem pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Kaliszu. Efektem programu...

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez...

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz

tel. +48 62 768 97 00, +48 62 766 89 40,
fax. +48 62 768 97 90
e-mail: poka@praca.gov.plsekretariat@pup.kalisz.pl,
NIP: 618-10-32-282
REGON: 250057093

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę