Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja ma na celu rozwinięcie umiejętności  - kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. W...

Program Specjalny „Czas na zmianę" Celem programu specjalnego jest aktywizacja zawodowa 10 osób bezrobotnych objętych III profilem. Program specjalny, w ramach ścieżki aktywizacyjnej, zakłada udzielenie bezrobotnym wsparcia w zakresie: poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, pn. „ Szwacz mebli tapicerowanych" w...

1. „45 +" Celem programu jest aktywizacja zawodowa 12 osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia, poprzez zatrudnienie na nowo utworzonym stanowisku pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Czas realizacji programu: kwiecień 2018 – grudzień 2018 Wartość programu:...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz

tel. +48 62 768 97 00, +48 62 766 89 40,
fax. +48 62 768 97 90
e-mail: poka@praca.gov.plsekretariat@pup.kalisz.pl,
NIP: 618-10-32-282
REGON: 250057093

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę